miércoles, 10 de mayo de 2017

PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR :DOCUMENTO ( AÑO 1478 ) (III).


08 / 07 / 1478 ( BENAVENTE)


Escritura de pleito homenaje firmada entre Pedro Alvárez de Sotomayor, [I] conde de Camiña, y Rodrigo Alfonso Pimentel, [I] conde-duque de Benavente, por la cual el primero se compromete a liberar a Luis Pimentel, hijo del conde-duque, en un plazo máximo de treinta días de la cárcel de Portugal donde se encuentra preso.PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1478 ) (II).

                                  11 / 05 / 1478 ( BENAVENTE )

    Escritura de pleito homenaje firmada entre Lope Sánchez de Moscoso, [I] conde de Altamira, y Juan Gómez de Sotomayor, mariscal, con Rodrigo Alfonso Pimentel, [I] conde-duque de Benavente, por la cual los primeros se comprometen a liberar a Luis Pimentel, hijo del conde-duque, a cambio de liberar a [Pedro Alvárez de Sotomayor, I] conde de Camiña, preso en Benavente (Zamora).


PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR :DOCUMENTO ( AÑO 1478 )

                                                                       11 / 5 / 1478

    Escritura de pleito homenaje entre Fernando de Allariz, alcaide de la fortaleza de Altarmira (Vizcaya), y Rodrigo Alfonso Pimentel, [I] conde-duque de Benavente, por la cual el primero se compromete a defender la fortaleza hasta que [Pedro Alvárez de Sotomayor, I] conde de Camiña, cumpla los acuerdos establecidos con Rodrigo Alfonso Pimentel.


PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1479 ) (III).

                                             24 / 04 / 1479 ( BENAVENTE )      Escritura de pleito homenaje firmada entre Lope Sánchez de Moscoso, [I] conde de Altamira, y el mariscal Suero Gómez de Sotomayor, por la cual se comprometen a llevar preso a la cárcel de Benavente (Zamora) a [Pedro Alvárez de Sotomayor, I] conde de Camiña, una vez liberado Luis Pimentel, hijo de Rodrigo Alonso Pimentel, [I] conde-duque de Benavente.

FERNAN YAÑEZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1433 ).

                   Donación de Fernán Yañez Sotomayor ( AÑO 1433)


      Eno Nome de Deus. Amén. Ano do Nacemento de Noso Señor Jesuchristo de mil e quatrocentos e trinta e tres anos, vinte e un días do mes de Setembre:


      Sabean todos que eu Fernán Eans de Soutomaior, filio lexítimo de Pedro Alvarez de Soutomaior, a quen Deus dé Santo Paraíso, por min e por todas mías vozes e erdeiros que despois de min beeren, e socederen, e erdaren as mías térras e fortalezas, e señoríos que agora a min perteezen de dereito, por quanto eu teño ordenado eno Moesteiro de san Domingo de Pontevedra por onrra de meu linaxe ena Cápela grande principal do dito Moesteiro pra as sepulturas demeus abós Alvaro Paz de Soutomaior e sua molier. 

     Doña Maior de Grez e de Moscoso, pra miña madre Doña Elvira de Bema e pra min, eso mesmo que se fazen asi quatro moimentos das quales quatro sepulturas son xa asentadas ena dita Cápela grande os tres moimentos según que mais claramente todo esto se conten en um cotracto que eu outorgei con o Prior e convento do dito Moesteiro por ante Notario publico, e por tal maneira que os ditos meus abóos, e padre, e madre, e meu linaxe, e eu con elles axan suas almas e a mía salvazon pra sempre e no Santo Paraíso, e dem lis que axamos parte e quiñón de todas las Misas corás, e ben que se ata aquí fezeron,

PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1479 ) (II).

                                                   07 / 08 /1479 ( BENAVENTE )

     Escritura de pleito homenaje firmada entre García Pérez de Castilla y Rodrigo Alfonso Pimentel, [I] conde-duque de Benavente, por la cual el primero tomará la fortaleza de Altamira (Vizcaya), propiedad de Lope Sánchez de Moscoso, [I] conde de Altamira, hasta que libere a [Pedro Alvárez de Sotomayor, I] conde de Camiña, según prometió al conde-duque.