miércoles, 15 de marzo de 2017

ALVAR PAEZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1450 ).

                       1450, marzo, 18. Santiago de Ermelo.

Frey Gonzalo Martínez, abad del monasterio de Santiago de Ermelo concede en foro a Gonzalo Carrera, escudero de Álvaro Páez de Sotomayor, a dos voces y veintinueve años más el lugar de Riofrío, en Santa María de Cela, por pago de cien maravedíes.


MADRID, AHN, 1870/19, perg., orig., gallego, letra cortesana, 340x160 mm.


Anno do nasçemento do noso Sennor Jhesu Christo de mill quatroçentos et çinquenta annos, dez et oyto dias do mes de março. 

   Sabeam todos como nos dom frey Gonçalvo Martines abade do moesteyro de Santiago d´Er[melo et] frey […] / […] seendo juntos en o cabidoo do dito moesteyro por tangemento de campaa, segundo que avemos de uso et de costume de nos ajuntar, et entendendo que esto juso contiudo […] / […] lugar do Rio et vinnas del esta […] desipado et as vinnas estragadas et perdidas em tanto que non rendam a o dito moesteyro cousa alguna, et vos, Gonçalvo [Carera escudeyro de Alvaro Paaz de Soutomayor], que sodes persona sodes


tal / home) que repararedes et restoyraredes as vinnas do dito lugar et herdades del, et pagaredes bem o foro delas; por ende nos, o dito abade et convento […] et en nome do dito noso moesteyro que os nosos predeçesores non constrengido por força nen enduzido por enganno, mays de nosas propias et livres vontades outorgamos […] aforamento a vos / o dito Gonçalvo Carera, escudeyro \do/ dito Alvaro Paaz de Soutomayor, morador que 

  sodes en a freygesia de Santa Maria de Çela; convem a saber que vos aforamos o noso lugar de Riofrío, con todas suas vinnas et herdades, / asi os pertesçentes a o dito lugar, segundo que el agora he et pertesçe a o dito moesteyro, et a nos em seu nome onde quer que vay, a montes et a fontes […] estes logares de Santa Maria de Çela, aforamosvos o dito lugar / como dito he con todas suas perteesças et dereyturas que lle perteesçen et perteesçer deven de feyto et de dereyto desde oje este dito dia em deante por tenpo […] de

    vosa vida de vos o dito Gonçalvo Carera, et mays duas / vozes et viinte et nove annos alende as ditas vozes, a qual primeyra voz, vos, o dito Gonçalvo Carera a voso seymento devedes de nomear a primeyra, et aquela a segunda voz, et a segunda nomee en os outros? ditos viinte / et nove annos outra persona, et non na nomeando que os aja et tenna qualquer que for seu herdeyro et que o dito foro ande senpre em huna persona [...] lugar 

   como dito he, por tal maneyra et condiçon / que vos o dito Gonçalvo Carera et vosas vozes, que restoyredes et plantedes as ditas vinnas do dito lugar, que agora asy estan perdidas et danificadas et estragadas, emçercadas et reparadas et restoyradas en tal / maneyra que se non percan nen destruyan por mingoa de boa chousura et lavorio et boo paramento et que procuredes et menistredes as herdades del por vos que se non percam. 

   Por las quaes ditas vinnas et herdades / do dito casal nos devedes et avedes de dar et a o dito noso moesteyro et nosos predecesores (sic) por foro et renda et conosçemento et (sic) cada huun anno çem maravedis de moneda vella, branqua en tres dineyros, que dez dineyros fasem / huun moravedi, pagos por cada dia de natal da naçença de Deus en paz et em salvo sem desconto alguun et asy em cada huun anno; et avendo vos o dito 

   Gonçalvo Carera et as ditas duas vozes et annos de vender, sopeno/rar, conquanbear, em allear et outra parte traspasar este dito foro ou o feytio que em elo feçerdes, que o facades tanto por tanto a nos et a o dito noso moesteyro ou a nosos subçesores, querendoo nos, et non no querendo seendo primeyra/mente con elo frontados et requeridos, que entom o posades faser a outra persona que seja semellavele de vos et que cumpra et page et garde esto que vos por este publico instrumento sodes tiudo et obligado de conprir / et agardar, et que non seja aquella nen mosteyro nen persona poderosa.

     Et fiindas as ditas vosa vida et vozes et annos, devedes et avedes de leyxar et desembargar o dito casal et vinnas et herdades del a o dito noso / moesteyro, abade et convento del, con todolos feitio et reparamento que en elo estever feyto.

     Et prometemos et outorgamos de vos enparar et defender con este dito aforamento et vos lo faser saao et de paz et en o / dito tenpo de vosa vida, voses et annos, et vos lo non quitar nen toller por mays nen por menos nen por al tanto que outro por elo dar, non por renta nen ajuda que digamos que ha y (n tachada) engano da metade / do justo preço, antes que tenamos et cunpramos todo asy como dito he por nos et por los beens do dito moesteyro, que vos para elo obligamos et so pena de dous mill maravedis de moneda vella, que outorgamos de vos pagar / de pena et pustura adiçional que sobre lo dito moesteyro et 

    beens del. Et sobre nos et nosos soçesores poemos se o dito contrario feseremos et contra el vieremos et eu o dito Gonçalvo Carera, que soon presente, por min et por las / ditas minnas vozes et annos asy reçebo et outorgo este dito foro por las maneyras et condiçoens sobreditas, et obligo a min meesme (sic) et a todos meus beens de o \todo/ asquecer et conprir et agardar et pagar como dito he.

    / Et qualquer de as partes que contra esto for et o asy non tever, conprir et agardar, outorgamos que peyte et page de pena a outra parte que o agardar et conprir quiser os ditos dous mill maravedis da dita moneda vella, a qual pena pagada ou non / pagada todavia este dito foro et as cousas en elo contiudas estem firmes et vallam em sua revor. Feyto et outorgado en o dito moesteyro de Santiago d´Ermelo, anno, dia, mes sobreditos. Ts. que foron presentes: Estevo Gomes o Vello / et Juan Fernandes, coulaço, home do dito abade, et Lopo Torto, et Fernando de Ribadulla, criados de Alvaro de Soutomayor, et outros. / Eu Estevoo Gomes, notario jurado de terra de Morraço por la igleja de Santiago, a todo esto que de susodito he, presente (SIGNO) foy com as dytas testemoyas (sic) et aquí meu / nume et synal puge em testemoyo de verdade que tal he. (Autógrafo) Estevoo Gomes, notario.

No hay comentarios:

Publicar un comentario