viernes, 24 de marzo de 2017

ALVARO PAEZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1447 ) (II).

                                            Año de C. 1447.
                                              17 de Octubre.

   Carta del Arzobispo D. Alvaro de Isorna, en que prohibe repartir tributos entre los labradores del Cabildo de Santiago.

   Don aluaro de ysorna por la gracia de deus et da santa yglesia de Roma arzobispo da santa eglesia de Santiago Capelan mayor de noso señor el Rey et seu notario mayor do Regno de león et do seu consello a uos alonso uaasques abril et juan uinagre et Ruy fernandez do camino cambeadores ueziños da nosa cidade de Santiago et a cada huun de uos a quen esta nosa carta for mostrada, soude et bendición se en sentencia descomoion non estades et se en ela estades spiritu de mais saao consello,    ben sabedes en como nos a pedimento do deán personas et beneficiados da nosa eglesia de Santiago ouuemos dado hua nosa carta contra uos, por la qual uos mandamos que a certo termino en ela contiudo entregasedes et Restituesedes a certos labradores et caseiros dosditos beneficiados todas et quaesquer prendas que lies auiades tomado et peñorado por Razón de certos marauedis de pedidos asi a os labradores dos iglisarios como dos casares propios dos ditos beneficiados de que eran et son eysentos os ditos

    seus labradores segundo mais cumplidamente ena dita nosa carta he contiudo et foynos mostrado en como a dita carta uos íora liúda et publicada et que a non quiserades cumplir nen entregar as ditas prendas segundo que por ela uos fora mandado por lo qual non he duda por ese meesme íeito auerdes caydo et encorrido en sentenga descomoion et enas outras penas ena dita nosa carta contiudas, 

   Et como quer que segundo dereito logo poderamos proceder contra uos a denunciaron, pero auendo nos con uos en esta parte mais de begnenidat que de rrigor a mayor abondamento mandamos- dar esta nosa carta para uos so a forma en ela contiuda. Porque uos mandamos en uirtude de santa obediencia et so pena descomoion amoestandouos por lo primo secundo tercio dandouos et asignando dous dias por cada amoestagon, asi que do dia que esta nosa carta uos for mostrada liúda publicada ou déla parte souberdes fasta seis

    dias primeiros seguintes uos os sobreditos et cada huun de uos entregedes et Restituyades Realmente et con effecto a os ditos caseiros et labradores dos ditos beneficiados et de cada huun deles todas et quaesquer prendas que por la dita Razón lies ouuestes tomado et peñorado ben et cumplidamente en guisa que lies non mengue ende cousa algna, ou dentro eno dito termino mostrado ante nos Razón legitima por que o asi 

   non deuedes fazer et cumplir, senon o dito termino pasado endeante poemos en uos et en qualquer de uos que o contrario fezerdes sentenga descomoion en estes presentes escriptos. Et outrosi por esta nosa carta mandamos a Ruy sanches de moscoso noso pertegeiro mayor et lopo sanches de ulloa, pay gomes de souto mayor, afonso de mendosa, gomes peres das marinas, Rodrigo de moscoso, pero uermuus de montaaos, aluaro paaz de souto mayor

   pay marino de lobeira et a todas las outras justicas et oficiaes alcaydes et casteleiros das nosas casas et castelos fortes et a outros quaesquer moordomos terreiros couteiros prestameiros que por nos andan et andaren agora et de aquí endeante eno dito noso arzobispado et a cada huun deles so pena da nosa mercede et de dez mili mrs. a cada huun para a nosa cámara que se non entrometan de Repartir nen rrepartan de aqui 

    endeante enos ditos pedidos moedas et trebutos a os labradores et caseiros dos ditos beneficiados et cabidoo da dita nosa eglesia que moran et moraren en seus casares propios et enos ditos iglisarios en mrs. alguos por Razón dos ditos pedidos et trebutos et lies guarden et façan guardar ben et cumplidamente os preuilejos et costituiípoes que sobre elo teen et por parte dos ditos beneficiados lies seerán mostrados, 

   Et os huus et os outros non farades nen façan ende al so as ditas penas a cada huun por quen tar de o asi fazer et cumplir, dada ena nosa Rocha branqua de padrón des et sete dias do mes de outubre, Ano do nascemento de noso señor ihu. xpisto de mili et quatrocentos et quorenta et sete anos.

   Afonso peres, secretario Compostelanus. de meu señor arzobispo a fise escriuir por seu mandado

                                                            FUENTE:

                  HISTORIA DE LA SANTA A.M. IGLESIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
                                          (TOMO VII)
                                 ANTONIO LOPEZ FERREIRO

No hay comentarios:

Publicar un comentario