sábado, 22 de abril de 2017

PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR : DOCUMENTO ( AÑO 1474 ).(II).

                                                PEDRO ALVAREZ DE SOTOMAYOR

                                                                 (AÑO 1474)   Sepan todos que estando dentro ena torre da praça que es ena noble cibdad de Santiago e estando presentes o muy reverendo in Christo padre e señor Don Alfonso de Fonseca arçobispo da santa Iglesia cibdad e arçobispado de Santiago da unha parte e Don Pedro Alvares Soutomayor mariscal de Bayona e Visconde de Tuy da outra e en presencia de nos os notarios e testigos infrascriptos logo os ditos Señor Arçobispo e Don Pedro Alvarez partes contrahentes ambas en huun acordo diseron por quanto entre elles eran certas diferencias e dissensoes, contencios, controversias e que por ben e paz era e estavan acordados y igualados de outorgar y autorgaron entre sy certos capitulos e apuntamentos os quaes ditos capitulos e apuntementos logo deron e presentaron escriptos en papel e firmados de seus nomes dos quaes seus thenores e cada huun deles de verbo a verbo son os seguientes:

  O que esta apuntado e concertado e asentado entre os señores Arçobispo de Santiago 
Don Alfonso de Fonseca e Don Pedro Alvares de Soutomayor visconde de Tuy e se han de cumplir e guardar he o siguiente.

  Iten que por quanto o dito Señor visconde dis que ten certos maravedis de juro e heredad  sytuados por privilegio enas vilas de Pontevedra, Vigo e Redondela con os vinte mill maravedis que a Condesa de Santa Marta lle arendaron e que o Senor arçobispo lle dara huna carta de mandamento para os recaudadores e colledores  das rentas del Rey das ditas vilas que lle acudan con elas segundo que o Rey manda por seus privilegios.


  Item que por quanto en os tempos passados da guerra o dito Visconde de Tuy ha tomado e levado certas quantias de maravedis (asy das rendas do) reverendo Señor Arçobispo como das rendas del Rey noso Señor y asy mismo o dito Señor arçobispo ha tomado e levado das rentas do Señor Visconde e maravedis que son del Rey noso 
Señor que en este caso o Señor arçobispo asentara a conta con o Visconde e cada un pagara ao contrario e satisfara o que alcançar por ben e ben vistos jueses nombrados.

 Item que os Señor Arçobispo procurara e dara carta de perdon ao Señor Visconde de Tuy e a todos os seus e a todos los do Señor Arçobispo que se mostraron enas guerras pasadas por lo dito Señor Visconde todos males, mortes, roubos, rescates por servicio do Señor Visconde fasta de contra o Señor Arçobispo e os seus feseron e cometeron e outro tanto fara o Señor Visconde o de o Señor Arçobispo e les restituya o que por esta rason les ten tomado quedando a salvo a huuns e a outros que os posan demandar por justicia.  Item que enas cousas que o dito Visconde e os seus teñen en posesión que no foron tomadas  ao Señor arçobispo desque se començou a guerra que o Señor Arçobispo non entendera en as tomar salvo por vya de  justycia seendo ydos e venados.

  Item que o Señor arçobispo dara logar ao Señor Visconde de Tuy lavre as suas casas que ten  en Pontevedra segundo as teveron seus antepasados.

  Item que o Señor Visconde entregara ao Señor arçobispo as suas vilas de Pontovedra, 
Vigo e Redondela torre de Caldas con todo o que desde a guerra ansy lle ten tomado e ocupado e mays lle entregara  a suas torres de Pontevedra quita e desembargadamente e esto se fara dentro de des dias primeros siguientes  segundo e por la forma que abayxo se declara.


  Item que o dito Señor Visconde honrrara e acatara e obedecera e servira ao dito Señor

 Arçobispo e a sua iglesia en a forma devida e segundo mays cumplidamente seus antecesores o feseron aos arçobispos  seus antecesores enos tempos de pas e sosiego e asy mesmo o Señor Arçobispo honrrara e acatara ao Senor visconde de Tuy como muy complidamente seus antecesores feseron aos seus.

    Item que para seguridad dos sobreditos maravedis de juro que o dito Señor Visconde de Tuy  dise ? que ten enas villas de Pontevedra, Vigo e Redondela o Señor arçobispo fiara a suas torres de Pontevedra de huun dos fidalgos de a casa do Señor Visconde de Tuy quantos el nomear e o Señor Arçobispo, escollera algunos despida  do dito Señor Visconde salvo en este caso dos maravedis e vienes con o dito Señor Arçobispo e seja seu e que lle faga pleyto omenaje por las ditas terras e guarde pas por su mandado e cunpla suas cartas e mandamentos guardando  o que ten e procurando con tal condicion que ocupando o dito Señor arçobispo ou mandando ocupar realmente con  efecto os ditos maravedis ao dito Señor visconde de Tuy ou dando favor e ajuda para elo este fidalgo que tivere as ditas torres as entregue ao dito Señor Visconde libremente sin por elo caer en mal caso en tal manera que o  dito fidalgo syrva ao dito Señor Arcobispo como os alcaydes outros son obligados a servir.

  Item que por quanto se presume que por estas torres non estar asy fortalecidas podra algun  fidalgo que por elas entrare faser el pleito omenaje sobreditos a esta cabsa o Señor Visconde de Tuy e acordado labrar en elas para que o Señor Arçobispo por lle dar lugar a estas posa en alguna maneira fortalecer e ha por ben  de non entregar a dita vila por dous meses primeyros siguientes con condicion que en este tempo seus oficiaas,
 justicias e outros seus posan entrar e entren libremente en a dita vila a faser o que por o dito Señor Arzobispo  lles for mandado e tampouco posa entrar o dito Señor Visconde en ho tempo cando a entrada do Señor Arçobispo e o  Visconde de Tuy e os seus a deliberacion e ben vista do Señor Visconde de Finisterra a quen queda o cargo da vila 
durante os ditos primeiros meses.

  Item en quanto ay algunnas sospeytas e themores entre os ditos Señor Arçobispo e Visconde que o dito Señor Arçobispo por seguridad de sua persona e fasenda do Señor Visconde lle dara a sua fortaleça de  Rodeiro en esta forma con as condicioes siguientes:

 que se o Señor Arçobispo o matar ou mandar matar ou prender  e tomar sua fasenda de força e levase suas rendas de aquelo que agora ten en poder nen dara ajuda para elo a esto  que non seja daquelo que como esta arriba que ha de entregar que por el mesmo caso el Señor Arçobispo pierda la dicha fortaleça e o alcalde seja obligado en cargo do pleito omenaje que por el ho ha de faser seja obligado a entregar ao dito Visconde ou a seus heredeyros dentro de quinse dias primeiro siguientes e esto mesmo fara o 

Señor Visconde ao dito Señor Arcobispo pola sua fortalesa de Soutomayor dentro dos ditos quince días primeyros  siguientes.

   Item que se nombraran logo jueses para que se determinen as outras cousas que acaesceren e ocurrendo  que se morrer qualquera destes alcaides que asy ouveren de teer as ditas casas as rescivan polas maneiras e  condicioos questes an de teer.


El Visconde de Tuy .

((ANOTACION : el documento aún esta incompleto))

2 comentarios: